بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراکز شعر حافظ

لزوم معرفی میراث لسان الغیب در آن سوی مرزها

لزوم معرفی میراث لسان الغیب در آن سوی مرزها

همچون خیام و سعدی از معدود شاعران فارسی زبانی است که شیره شیرین اشعارش توانسته در طول تاریخ، افکار فراسوی مرزهای ایران را شیفته خود سازد اما لسان الغیب را امروز باید بیشتر از گذشته به جهان معرفی کرد، ایجاد مراکز شعر حافظ یا نشستهای فرهنگی شعرای ایران با دیگر شعرهای دنیا، برگزاری نشستهای بین المللی ادبی و... از جمله پیشنهاد هایی است که اهالی فرهنگ و ادب فارس برای...