بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراکز اقامتي و پذيرايي

برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از GIS

برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از GIS

این مقاله توزیع فضایی – مکانی مراکز اقامتگاهی و پذیرایی گردشگری شهری را با تاکید بر شهرهای تاریخی و چگونگی بهینه گزینی آن را بر اساس مدل های آشورث، تنبریگ و گتز مورد بررسی و آزمون قرار داده است. یافته های این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از مطالعات اسنادی و […]