بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراقبت از جنگلهای هیرکانی

جنگل‌های هیرکانی از شرایط موجود تا وضعیت موعود

جنگل‌های هیرکانی از شرایط موجود تا وضعیت موعود

ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی در لیست میراث جهانی یونسکو از مدتها قبل مورد توجه دولت و میراث فرهنگی کشور بود تا این که تیر ماه امسال در مجموع تعداد ۱۲ لکه یا سایت جنگلی هیرکانی در چهار استان مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به ثبت جهانی رسید که از این تعداد ۶ لکه مربوط به […]