بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم کوسه گردی

مراسم کوسه گلین

مراسم کوسه گلین

استان همدان, همدان

مراسم کوسه گردی توأم با رقص و آواز و همیشه همراه با سازچی است. در همدان قدیم نیز هر ساله هنگامی که کوه الوند پس از گذراندن روزهای سرد و طاقت فرسای پائیز و زمستان با شنیدن صدای پای بهار، آرام آرام دامنه سپید پوش و یخ بسته خود را به دامن پرگل طبیعت می‌سپرد و جای زخم سرمای سخت زمستان آن را چمنهای تازه روئیده و سبز بهاری التیام می‌بخشید، این مراسم به اجرا در می‌آمد. بر اساس این سنت قدیمی، د...