بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم کوزه شکستن

مراسم کوزه شکستن

مراسم کوزه شکستن

استان همدان, همدان

یکی از آیینهای مخصوصی که در اسفند ماه قبل از چهار شنبه سوری برای بهداشت محیط و جامعه انجام می شد و همدانیها معتقد بودند که باید آن را انجام دهند دور ریختن وسایل کهنه بود و اینکه جای آن وسایل نو را جایگزین می کردند کوزه شکستن نیز از مراسمی است که معتقدند رنج […]