بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم پاگشا

مراسم پاگشا

مراسم پاگشا

پاگشا مراسمی است که اقوام عروس و داماد در ایران در منزل خودشان برگزار می کنند که پای زوج جدید به منزل آنها باز شود . رونما هدیه ای است که در این میهمانی به عروس می دهند . در گذشته عروس برای قطع علاقه از خانه پدری تا ۴۰ روز نباید به خانه ی […]