بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم عقد

جشن عقد

جشن عقد

مراسم عقد کنان را معمولا در خانه عروس برپا می کردند و برای این امر اتاقی را در نظر می گرفتند که مراسم عقد در آن اجرا می شد . قبل از شروع مراسم چند تن از زنان خوش سلیقه و خوش بخت فامیل برای تزیین سفره ی عقد در اتاق مذکور حاضر می شدند و با ظرافت خاصی اسباب سفره را در جا ی خود می چیدند . اسباب سفره ی عقد عموما عبارت بود از نقل و شیرینی و چند کله قند ف چند لاله یا جار ، گلاب دان ، خنچه ، اسپند و کاسه...