بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم طلب باران

کل علی کوسه؛ دادخواهی برای باران در چهار محال و بختیاری

کل علی کوسه؛ دادخواهی برای باران در چهار محال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری, شهرکرد

در چهار محال و بختیاری در مواقع خشکسالی که بارندگی دیر می‌شود یک نفر آدم کوسه (بی‌ریش و سبیل) را انتخاب می‌کنند و برایش ریش و سبیل می‌گذارند. یک کیسهٔ چرمی بزرگ را نیز روی سرش قرار می‌دهند؛ لباس‌های گشادی به تنش می‌کنند و کیسه‌ای را هم روی دوشش می‌گذارند. سپس عدهٔ زیادی دور او […]