بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم شادی

تیرک سری؛ همیاری در برگزاری مراسم شادی در مازندران

تیرک سری؛ همیاری در برگزاری مراسم شادی در مازندران

استان مازندران, ساری

تیرک سری همان برپا کردن ستون و یا تیرک برفراز ساختمان ها ی دارای شیروانی برای نصب پوشش بناست و اولین چوبی را که برای پوشش سقف نصب می شود ، تیرک یا همان ستون اصلی گویند که برای پوشش آن از چوب هایی به ابعاد دو الی سه متر و به تعداد پنج الی۱۰ […]