بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری

مراسمی که در این مدت برای مرده برگزار می شود عبارت اند از مجلس ختم یا ترحیم شب هفت ، شب چهلم و شب سال . االبته با توجه به آداب و رسوم هر منطقه از کشورمان ممکن است مراسم سوگواری متفاوت باشد اما روال کلی به صورتی است که ذکر شد . مجلس سوگواری با تلاوت قرآن به خصوص سوره الرحمن و خواندن روضه و سخنرانی خطیب...