بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم سوگواری در یزد

آیین سوگ متوفی در یزد

آیین سوگ متوفی در یزد

استان یزد, یزد

حزن و اندوه به هنگام از دست دادن دوستان و بستگان، امریست که فطرت انسانی بر آن سرشته شده است. وقتی کسی گرفتار مصیبت فقدان عزیز وجگرگوشه ای از دوستان و آشنایان خود می شود، اندوه او را فرا می گیرد و بی اختیار اشک از گونه هایش جاری می شود. تا کنون مشاهده نشده […]