بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم تعزیه خوانی در وفس

تعزیه در وفس

تعزیه در وفس

استان مرکزی, کمیجان

مراسم تعزیه خوانی در وفس است. از روستاهای اطراف و شهر از صبح زود در محل برگزاری تعزیه حضور به‌ هم می‌رسانند تا شاهد برگزاری مراسم باشند. تعزیه‌خوانان از محل تکیه با همراهی هییت‌های عزاداری و سوار بر اسب با پوشش کامل روانه محل برگزاری تعزیه می‌گردند. تعزیه از مهم‌ترین آیین‌ها و مراسمی است که از گذشته دور تا کنون همه ساله با شوق و ذوق برگزار شده و هیچ وقت از دوست‌داران آن کاسته نشده ...