بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم بزرگداشت

برگزاری مراسم بزرگداشت روز فردوسی در سطح بین المللی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز فردوسی در سطح بین المللی

بازدید به عمل آورد. وی در این بازدید با بیان اینکه آرامگاه فردوسی یکی از بزرگترین ظرفیت های فرهنگی خراسان رضوی است گفت: شورای احیای توس به زودی تشکیل می شود. سلطانی فر همچنین با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت روز فردوسی در 25 اردیبهشت ماه هر سال یادآور شد: مراسم بزرگداشت این شاعر بزرگ امسال در سطح بین المللی و در شان نام حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار...