بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم برات

مراسم برات

مراسم برات

استان خراسان جنوبی, بیرجند

اند با پهن کردن فرش، خیرات، پخش انواع خوراکی و خواندن روضه یاد و خاطره تازه گذشته را گرامی میدارند، قرائت قرآن و فاتحه نیز در این راستا هدیه ای است که از سوی مردم نثار روح درگذشتگان میشود. مراسم برات به شماره 809 در تاریخ 4/11/1391 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .