رزرو هتل ایران بوم گردی

مراسم باستانی شب یلدا

مراسم باستانی شب یلدا و توسعه گردشگری

مراسم باستانی شب یلدا و توسعه گردشگری

خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – در کشور کهن ما ایران، از دیرباز آیین و رسوم و جشن هایی مرسوم بود که ریشه در فرهنگ، اندیشه و شیوه ی معیشت مردمان این مرز و بوم داشت. همه آنها نمادی از تمدن و باورهای مردمی است که همواره برگزارکننده نیک ترین آیین ها بوده اند. در […]

جاباما