بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم ایل قشقایی

جشن چله به در

جشن چله به در

استان فارس, آباده

یمی از پر شکوه ترین مراسم ایل قشقایی مراسم جشن چله به در است که وقتی چهل و پنج روز از قصل زمستان می گذرد و طبیعت چهره جدیدی به خود می گیرد , چادر نشینان تغییر مکان داده و وجای چادرها را عوض می کنند و این تحول جابه جایی را چله به در می گویند . در این روز طی مراسمی مقدار زیادی خاک و خاشاک و...