بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم الم ترانی

مراسم الم ترانی

مراسم الم ترانی

استان مرکزی, ساوه

آب بر روی شرکت کنندگان، اقدام به شیرین کاری کند. بعد از این افراد به در منازل بقیه افراد فامیل و یا همسایه محله خود رفته و این برنامه را تکرار می کنند و تا پاسی از شب به اجرای مراسم الم ترانی می پردازند.