بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مرادی کرمانی

باستانی پاریزی و مرادی کرمانی در جمع راهنمایان گردشگری

باستانی پاریزی و مرادی کرمانی در جمع راهنمایان گردشگری

گردشگری این استان بازدید خواهند کرد و دوم اسفند مطابق با 21 فوریه نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد. محمدابراهیم باستانی پاریزی، محقق و نویسنده کتاب‌هایی چون پیغمبر دزدان، تاریخ کرمان و خاتون هفت قلعه و هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کتاب‌هایی مانند قصه‌های مجید، خمره، مهمان مامان و نخل، مهمانان ویژه این همایش خواهند بود. هر ساله با در نظر گرفتن معیارهایی چون استان...