بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت یک مقصد

سیاست‌گذاری مناسب اولین قدم موفقیت یک مقصد

سیاست‌گذاری مناسب اولین قدم موفقیت یک مقصد

تضمین برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای یک سیستم گردشگری است. به همین منظور، شاید بهتر باشد از مفهوم «استراتژی کلی» استفاده کرد که مناسبت بیشتری با موضوع بحث دارد. تفاوت سیاست، برنامه‌ریزی و توسعه و مدیریت یک مقصد لازم است که بین سیاست، برنامه‌ریزی و توسعه (DPPD) و مدیریت مقاصد تفاوت قائل شد و بر آن تاکید کرد. به‌رغم آنکه در ظاهر به نظر...