بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت پسماند

دیکته برای سرمایه‌گذار گردشگری توجیه ندارد

دیکته برای سرمایه‌گذار گردشگری توجیه ندارد

منظور تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شواری برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان، صرف توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده‌ شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند." تمام آنچه دراین...