بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت منابع آبی

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

مدیریت منابع آبی از بین ۱۳۳ کشور، رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است وی با یادآوری اینکه در صورت ادامه این روند، تأمین و حفظ آب پاک برای نسل‌های آتی به یکی از چالش‌های اساسی و توسعه پایدار کشور تبدیل خواهد شد، ادامه داد: رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین ۱۳۳ کشور، ۱۳۲ بوده و با چنین روندی پیش بینی می شود اندوخته‌های آبی ایران تا نیم قرن آینده به صفر برسد و از طرفی در پی این کاهش مست...

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

مدیریت منابع آبی در هامون در جایی است که تالاب دارای تعدادی نقطه بحرانی است که خشکی موجب می شود این نقاط به کانون هایی برای ایجاد ریزگرد تبدیل شوند. امسال بعد از حدود 7 سال آب وارد هامون شد. گفته می شود طغیان و پرآبی هامون در دوره ای هفت ساله صورت می گیرد. در سال 86 نیز پس از 7 سال هامون پرآب شده بود. تالاب بین المللی هامون متشکل از سه بخش است: اولی هامون پوزک است که 90 درصد آن در خاک ...