بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت سفر

بیش از یکهزار منطقه نمونه گردشگری در کشور شناسایی شده است

بیش از یکهزار منطقه نمونه گردشگری در کشور شناسایی شده است

استانی و ملی و با رعایت اصول عدالت محوری و توزیع زیرساخت ها در مناطق دارای ظرفیت گردشگری انتخاب شده اند. وی بیان کرد: با توجه به رویکرد مثبتی که در دولت تدبیر وامید برای ساماندهی و مدیریت سفردر کشور به وجود آمده است، شاهد جذب و افزایش روزافزون گردشگران ملی و خارجی در این مناطق نمونه گردشگری خواهیم بود. پوینده از توجه ویژه...

گردشگری الکترونیکی

گردشگری الکترونیکی

و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و ... در سفرهای خود استفاده کنیم، به این نوع مسافرت، مسافرت الکترونیکی یا گردش‌گری الکترونیکی می‌گوییم. به این ترتیب، می‌توانیم تمام فعالیت‌های گردش‌گری، همچون انتخاب منطقه مورد نظر و سرویس‌های ارائه شده در سفر (برنامه‌ریزی و مدیریت سفر)، بازدید از موزه‌ها، بناهای قدیمی، آثار باستانی و مناظر زیبای مناطق گوناگون را بدون طی نمودن جاده‌ها و صرف کمترین هزینه، انجام دهیم. اگر چه گردش‌گری الکترونیک...