بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت سرمایه گذاری

اجلاس بین المللی زنان سازمان میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان پایان یافت

اجلاس بین المللی زنان سازمان میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان پایان یافت

وجود دارد که آنها را نادیده می گیرند و به زنان فرصت داده نمی شود از توانایی خود در پست های مدیریتی استفاده کنند. وی افزود: سازمان ملل توصیه می کند که برای آموزش زنان در مدیریت سرمایه گذاری شود. وی با بیان اینکه زنان باید در حوزه فرهنگ ناملموس و انتقال آن هوشیار باشند، گفت: اصلی ترین مساله زنان به درستی...