بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت زمان

چرا خانوما لیدرهای سفر بهتری هستند!

چرا خانوما لیدرهای سفر بهتری هستند!

خوب روابط اجتماعی موفقی داره.. در سفر بین المللی باید به نژادها، فرهنگ ها و نظرات مختلف احترام بذاری.. یه لیدر خوب میدونه که تفاوت وجود داره و فرهنگهای متفاوت باید کشف بشن نه اینکه قضاوت بشن.. مدیریت زمان هر کسی که تابحال یه بار مسافرت کرده باشه میدونه که سفر خوب ینی استفاده مناسب و موثر از زمان.. در طول سفر با مدیریت...