بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

حمید ضرغام بروجنی/ علی‌اصغر شالبافیان منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی) در کانادا دولت فدرال، ۱۰ دولت ایالتی، سه دولت محلی و شهرداری‌ها، همه در حمایت از گردشگری نقش دارند. شورای وزرای گردشگری هماهنگی بین سطوح مرکزی، ایالتی و محلی دولت را تسهیل می‌کند. در دولت فدرال، بنابر قانون، وزیر صنایع (مسوول اصلی گردشگری) […]

اختلاف برسر تولی‌گری گردشگری سلامت

اختلاف برسر تولی‌گری گردشگری سلامت

ابتدا باید تعیین شود که چه بخشی از هزینه‌ها را دولت برعهده خواهد گرفت و چه میزان قرار است توسط بخش خصوصی تامین شود؛ سپس به درجه‌بندی بیمارستان‌ها و تعیین تعرفه بپردازیم. مدیریت توریسم سلامت باید با نظام پزشکی باشد! معاون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز در این نشست با تاکید بر تفاوت تعرفه‌های پزشکی و گردشگری...