رزرو هتل ایران بوم گردی

مدیریت بومگردی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

بخشی از پروژه‌های دکتر فرور در حوزه گردشگری در قاره‌های مختلف به‌عنوان تسهیلگر و مشاور ارشد بوده است از او درباره شیوه‌های استاندارد بوم گردی در جهان و مقایسه آن با ایران پرسیدیم. مدیریت بومگردی با مردم محلی رئیس کنسرسیوم جهانی قرق‌های بومی ‌درباره سیستم‌های رایج بوم‌گردی به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا دو نمونه سیستم گردشگری بر اساس بوم‌گردی وجود دارد. در...

جاباما