رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل گردشگری

چگونه «میهمان‌نوازی» برند قرقیزستان شد؟

چگونه «میهمان‌نوازی» برند قرقیزستان شد؟

پشتیبانی بازاریابی به کارآفرینان گردشگری روستایی را طی مراحل شروع و رشد کسب‌وکارهای گردشگری رهبری می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا: مرکز این سازمان در بیشکک از توسعه بیشتر ابتکارعمل‌های گردشگری اجتماع‌محور در قرقیزستان همچنین از کپی مدل گردشگری اجتماع‌محور در کشورهای همسایه قرقیزستان از قبیل قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان پشتیبانی می‌کند. اما نتایج برنامه KCBTA به این شرح هستند: ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین