رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل هاي پيش بيني

اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینه تحقیق در خارج و داخل)

اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینه تحقیق در خارج و داخل)

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعالیت بشری و از صنایع با رشد بالا و گسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین