بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه مروی

مسجد خان مروی

مسجد خان مروی

استان تهران, تهران

کتیبه، سال ۱۲۳۱ هجری قمری را نشان می‌دهد. فخرالدوله حاکم مرو در سال ۱۲۴۰ هجری قمری در تهران مدرسه‌ای ساخت و برای اداره آن موقوفات بسیاری را وقف کرد و چون به خان مروی معروف بود این مدرسه نیز به مدرسه مروی شهرت یافت. فخرالدوله کتابخانه‌ای برای مدرسه فراهم آورده که هم‌اکنون نیز پابرجاست و بیش از ۲ هزار جلد کتاب خطی دارد. در میان کتاب‌های کتابخانه...