بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه قدیمی

مدرسه فرخ منش با خاک یکسان شد

مدرسه فرخ منش با خاک یکسان شد

بها ندادن به ارزش‌های تاریخی و میراثی تهران شده است. هرچند که هنوز مشخص نیست که به جای این بنای آموزشی قرار است که چه بنای دیگری ساخته شود. آیا زمین این مدرسه قدیمی تخریب شده همچنان آموزشی می‌ماند یا اینکه تبدیل به پاساژ و مجتمع تجاری دیگری در خیابان مطهری بدون در نظر گرفتن المان‌های معماری شهری ایرانی - اسلامی خواهد...