بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه فیلسوف الدوله

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله

استان تهران, تهران

کاری های ظریف و کاربندی های زیبا از دیگر مشخصه های مسجد فیلسوف الدوله است. چنین به نظر می رسد که دو منار واقع در دو سوی ورودی بنا به صورت ناتمام رها شده باشد. مسجد و مدرسه فیلسوف الدوله از اماکن مذهبی و تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران است. این مسجد توسط میرزا کاظم فیلسوف الدوله پزشک مشهور دوره ناصری متوفی سال ۱۳۲۳ هجری قمری ساخته...