بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه علمیه سعیدیه

مدرسه علمیه سعیدیه

مدرسه علمیه سعیدیه

استان فارس, ارسنجان

، اراضی مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره می باشد . موقوفه مذکور در حال حاضر تحت تولیت اداره اوقاف ارسنجان بوده و رسیدگی به کلیه امور آن توسط اداره مذکور انجام می گیرد. میزان اراضی وقف شده بر مدرسه علمیه سعیدیه حدود 300 هکتار می باشد و مجموع تعداد رقبات این موقوفه بر 365 رقبه بالغ می گردد.