بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه شیخ عبدالحسین

مدرسه و مسجد شیخ عبدالحسین تهران

مدرسه و مسجد شیخ عبدالحسین تهران

استان تهران, تهران

آذربایجانی ها معروف شد. ˈقبل از این تهران صاحب هیات مذهبی نبود و با ورود تبریزی ها و تشکیل هیات های مذهبی توسط آنان در مسجد شیخ عبدالحسین تهران نیز صاحب هیات شد. در غرب مسجد شیخ عبدالحسین، مدرسه شیخ عبدالحسین واقع است که منبت‌‌کاری آن از آثار ممتاز دوره قاجار به شمار می‌رود و روبروی در اصلی و در مدخل جنوبی سیدولی قرار دارد. مطابق کتیبه‌هایی که...