رزرو هتل ایران بوم گردی

مدرسه سپهسالار

مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری ( سپهسالار )

مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری ( سپهسالار )

استان تهران, تهران

بوده اند، دیده می شود که مدرسه ی مزبور تقریبا در منطقه ی مناسب شهر در زمان خود ساخته شده است . معماری مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری ( سپهسالار ) مسجد و مدرسه سپهسالار براساس یک طراحی کلی و داشتن نقشه برای تمامی مجموعه طراحی گردیده است این بنا از قسمتهایی چون صحن اصلی، شبستان زمستانی چهل ستون با ورودی از صحن...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین