رزرو هتل ایران بوم گردی

مدرسه رشدیه

مدرسه رشدیه

مدرسه رشدیه

استان آذربایجان شرقی, تبریز

حاج میرزا حسن رشدیه تبریزی که در دوره قاجاریه این بنا را ساخته است، نخستین مدرسه را به سبک نوین و بر اساس اصول فنوتیک در تبریز بنیان گذاشت و سپس آموزش و پرورش نوین را در سایر نقاط ایران اشاعه داد. امروزه از برکت مجاهدت‌های وی بیش از ۲۰ میلیون دانش آموز و ۲ […]

جاباما