بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدرسه تاریخی مشهد

مدرسه عباسقلی خان

مدرسه عباسقلی خان

استان خراسان رضوی, مشهد

این مدرسه درابتدای خیابان نواب صفوی در مشهد و حاشیه زیر گذر قرار دارد و از جمله مدارس قدیمی دایر است که توسط عباسقلی خان بیگلربیگی در ۱۰۷۷ ق. احداث شده است . سردر این مدرسه درسال های اخیر درجریان توسعه حریم حرم مطهر و تعریض خیابان نواب صفوی ، به عنوان یکی از آثار […]