رزرو هتل ایران بوم گردی

مدال شهروندی

چهارمین مدال شهروندی جهان به جهانگرد ایرانی رسید

چهارمین مدال شهروندی جهان به جهانگرد ایرانی رسید

تاریخ خبر :1394/02/20-«عیسی امیدوار» چهارمین مدال شهروندی جهان را بدست آورد. به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، دبیرکل سازمان شهروند جهانی (WCO) از «عیسی امیدوار» به عنوان نخستین جهانگرد معاصر ایرانی که پیام صلح را برای مردم دنیا به ارمغان داشته تقدیر و چهارمین مدال شهروندی جهان را به او اهدا کرد. براساس اظهارات دبیرکل سازمان شهروند جهانی، این مدال تا کنون نصیب سه ورزشکار...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین