بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مخلفات

دی بی جا خوراک تودلی ماهی

دی بی جا خوراک تودلی ماهی

استان گیلان, رشت

نکته : هنگام برداشتن تودلی ماهی ذهله یا زهره سبز که تلخ است را باید بیرون آورد . این خوراک یا پیش غذا یا دیبیجا با پلو کته و ماهی سفید به همراه سیر ترشی و زیتون و مخلفات شمالی سرو میشود.