رزرو هتل ایران بوم گردی

مخالف

دستگاه سه گاه

دستگاه سه گاه

که حالت خاص حزن و اندوه، صلابت، زیبایی و طراوت موسیقی ایرانی را به شنونده اش القاء می کند. گوشه‌های این دستگاه عبارت‌اند از: در آمد، مویه، زنگ شتر، پنجه مویه، پر پرستو، پس حصار، نغمه ، زابل، دوبیتی، حصار، مخالف، حاجی حسنی، مغلوب، حزین، پیش زنگوله، زنگوله، کرشمه، ورود به سه گاه، مدائن. [audio mp3="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/01/35209.mp3"][/audio]

دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه

یک از سازهای ایرانی، زیبایی خاص خود را دارد ولی هنگامی که تارنوازی به اجرای چهارگاه می‌پردازد، چیز دیگری است. از گوشه های اصلی این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: درآمد، بدر، پیش زنگوله و زنگوله، زابل، حصار، مخالف، مغلوب، پهلوی و منصوری. [audio mp3="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/01/34115.mp3"][/audio]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین