رزرو هتل ایران بوم گردی

مخالفان تجمیع

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

اقبال «بهارستان» به وزارتخانه شدن «گردشگری»

گرداننده دو معاونت دیگر نیز از این گمانه‌زنی‌ها در امان نبوده و چینش کنونی این سه مجموعه تحت لوای یک سازمان واحد نیز بارها و بارها از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع مخالفان تجمیع این سه معاونت، با بیان اینکه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در ذات تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند و یک مجموعه نمی‌تواند با رویکردی یکسان، منافع این...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین