رزرو هتل ایران بوم گردی

مخاطب سنجی زمان سفر

مدیریت گردشگری به جای مدیریت بحران

مدیریت گردشگری به جای مدیریت بحران

مورد فرانسه اشاره کرد و افزود: در این کشور برای مدیریت و تنظیم تعطیلات یک روند دقیق و کارشناسی طی و مواردی نظیر زمان مناسب برای مرخصی کارمندان، مدارس و زمان اقتصادی برای سفر لحاظ شده است. مخاطب سنجی زمان سفر حجت ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر تعطیلات در شهریورماه باشد، با توجه به دایره دربرگیری مسافران این ماه که خانواده‌های دارای فرزند دانش‌آموز هستند و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین