رزرو هتل ایران بوم گردی

محیط های طبیعی بکر

نگارستان ایران، مقصد یا معبر گردشگران

نگارستان ایران، مقصد یا معبر گردشگران

لازم را برای توسعه گردشگری در اختیار دارد و می تواند از ثمره های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی صنعت گردشگری بهره مند شود. موقعیت ارتباطی و جغرافیایی مناسب گلستان و مجموعه ای متنوع از آثار تاریخی، محیط های طبیعی بکر و زیبا، جنگل، دریا، کوه و دشت، ایرانی کوچک را در یک پهنه جغرافیایی محدود شکل داده است. یک اثر تاریخی جهانی و دو اثر تاریخی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین