رزرو هتل ایران بوم گردی

محیط اقلیمی

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

آنها می توان گذشته پر رمز و راز مردمان کهن هر دیاری را رصد کرد. این آثار کهن پنجره هایی رو به گذشته های دور هستند که از منظرگاه آنها می توان تاریخ خط، هنر، زبان، محیط اقلیمی، اسطوره ها، فرهنگ و از همه مهمتر نوع اندیشه های آنان را مطالعه کرد. باستانشناسان آغاز سنت سنگ نگاره ها را پایان دوران پارینه...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین