بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محیط‌های طبیعی

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

ستادی، استانی و شهرستانی، نه‌تنها نتوانسته جلوی تخریب بیشتر منابع طبیعی را بگیرد، بلکه آهنگ تخریب سرزمین در کشور و پیدایش انواع آلودگی‌های مربوط به آب، خاک، هوا و... را به‌شدت افزایش داده است. با اینکه تخریب محیط‌های طبیعی در گذشته جای نگرانی نداشته و همواره طبیعت نسبت به بازسازی خود اقدام کرده است، اما اکنون به‌دلیل سرعت بالای این تخریب‌ها، این روند خودترمیمی نیز نمی‌تواند فرسایش...