بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محیط‌های جغرافیایی

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

با خطر جدی مواجه شده است. از این‌رو، انتظار می‌رود مسوولان مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشور، با خردورزی و احترام به خرد جمعی، نسبت به این‌گونه مسائل حساسیت نشان داده، تا حداقل در کوتاه‌مدت، از تخریب بیشتر محیط‌های جغرافیایی و عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود؛ تخریبی که در بلندمدت آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور نیز خواهد گذاشت.