بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محیط‌زیست و صنایع

مقاصد منعطف یا مقاصد قدرتمند؟

مقاصد منعطف یا مقاصد قدرتمند؟

(مانند فعالان بخش‌های تفریحات، تکنولوژی و آموزش) یا زمانی که اختلاف‌نظرهای فلسفی مشاهده می‌شود (مانند فعالان بخش‌های محیط‌زیست، پارک‌ها و حمل‌ونقل). هرکدام از این کنش‌ها می‌تواند هم تهدید و هم فرصتی برای بخش گردشگری به همراه داشته باشد. بخش‌های محیط‌زیست و صنایع استخراجی و معدنی همواره به توریسم به چشم یک نیروی رقابتی نگریسته‌اند؛ بخش‌های تفریحات، سرگرمی و حمل‌ونقل گردشگری را بیشتر یک متحد یا فرصت تجاری می‌دانند. بخش‌های...