بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محيط فرهنگى

اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر

اثر گردشگری در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر

خداشناسی و تهذیب اخلاق سفر موجب تکامل و تعالی انسان و بیانگر عروج او است؛ سرشت آدمی توجیه‌کنندهٔ ‘سیر و سفر’ و سیاحت و جهانگردی است. با سیری در تاریخ و مرور احوال بزرگان علم و اخلاق به این نکته پی می‌بریم که بسیاری از چهره‌های پرفروغ جوامع بشری و راهنمایان و مربیان آدمی، برای […]