بلیط هواپیما سوئیت تبریز

محوطه شهر سوخته

ارزیاب یونسکو به دیدار شهر سوخته آمد

ارزیاب یونسکو به دیدار شهر سوخته آمد

«محمدرضا سندگل» معاون میراث‌ فرهنگی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کارشناسان یونسکو از چهارشنبه تا روز شنبه هفته گذشته محوطه باستانی شهر سوخته را مورد بررسی قرار دادند گفت: کارشناسان یونسکو طی 4 روز تمامی محوطه شهر سوخته را بازدید کردند.» وی گفت: مارکو بالینی ارزیاب ایکوموس پس از بازدید هوایی و زمینی منطقه، تمامی آیتم‌های پرونده شهر سوخته را مورد...