رزرو هتل ایران بوم گردی

محوطه تاریخی ماهنشان

کشف محوطه تاریخی در سد مراش ماهنشان

کشف محوطه تاریخی در سد مراش ماهنشان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از کشف محوطه تاریخی در سد مراش ماهنشان خبر داد .آثار و شواهد بدست آمده از کاوش های نجات بخشی محوطه سد مراش نشان داد محوطه استقراری آشکار شده متعلق به دوره تاریخی اشکانی است.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری […]

جاباما