رزرو هتل ایران بوم گردی

محوطه باستانی شهر غبیرا

محوطه باستانی غبیرا

محوطه باستانی غبیرا

استان کرمان, کرمان

در دهه پنجاه هیئتی از باستانشناسان انگلیسی طی چند فصل در محوطه باستانی و تاریخی «غبیرا» کاوشهای مهمی انجام داد. این هیئت به سرپرستی دو متخصص باستانشناسی دوره اسلامی بنام های «ج. فهروری» (G.Fehervari) و «اچ بیوار» (H.Bivar) بخشهایی از شهر مهم اسلامی غبیرا را حفاری کرد. «غبیرا» که روزگاری شهری بزرگ و معمور بود، […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین